Rehabiliterende_rammer.png

22. marts 2019

Rehabiliteringen på Tagdækkervej har gennemført et projekt, der har opsamlet den viden, der findes om den fysiske indretnings betydning for borgernes rehabilitering. Nogle af resultaterne er nu tilgængelige i en kort video.

Projekt "Rehabiliterende rammer" tog sin begyndelse i efteråret 2017. Siden har der været gennemført et litteraturstudie, videnscafé, præsentation på Vidensdelingskonference m.m.

Resultaterne fra projektet er allerede søgt implementeret på flere måder. Blandt andet indgår en række af anbefalingerne i det byggeri, der efter planen skal stå færdig på Tagdækkervej ultimo 2020.

Andre anbefalinger har allerede nu påvirket praksis i Specialområde Hjerneskades afdelinger. Det gælder for eksempel flere afdelinger, hvor borgernes middagshvil ikke længere foregår i mørke, da det forstyrrer døgnrytmen.

Video med en række anbefalinger

Til at formidle projektets anbefalinger er der lavet en kort video. I videoen beskrives anbefalinger inden for:

  • Døgnrytmebelysning
  • Natur
  • Let tilgængelig træning
  • Bygningens udformning og kendetegn

Flere oplysninger

Video om projekt "Rehabiliterende rammer"

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.