28. juni 2018

Erfaringerne fra vores projekt med Virtual Reality har vist, at teknologien er et godt supplement til den øvrige træning, som borgerne bliver tilbudt.

Da vi fik kontakt til det finske firma Peili Vision på en messe, var vi ikke i tvivl om, at vi havde lyst at samarbejde med dem. Peili Vision udvikler Virtual Reality (VR), der kan bruges i rehabiliteringen af forskellige målgrupper.

Vi kunne sagtens se potentialet i teknologien, men havde også brug for at se det i praksis. Heldigvis var Peili Vision også interesserede i et samarbejde, og vi fik derfor mulighed for at gennemføre et projekt, der løb over to måneder.

Som vi tidligere har skrevet om, var vores hensigt med projektet at vurdere på, om og eventuelt hvordan VR kan inddrages i indsatsen omkring borgerne - og i vores tilfælde helt specifikt til senhjerneskadede borgere i et rehabiliteringsforløb.

Positive tilkendegivelser

I forløbet fik vi positive tilkendegivelser fra både borgere og medarbejdere. En af de væsentlige konklusioner ved projektets afslutning var, borgerne var motiverede for træningen med VR. De gav udtryk for, at det var en sjov og anderledes måde at træne på.

Noget af det, vi har arbejdet med, er individuelt tilpassede træningsprogrammer. En af de helt store fordele ved VR er, at borgerne kan træne selv, og at de kan gøre det på lige netop deres niveau - og med tilpasse udfordringer.

Samtidig er der mulighed for at lære af de fejl, man begår, helt uden fare for at komme til skade eller opleve det som et nederlag, hvis man ikke lykkes.

VR gøres til en del af tilbuddet

Samlet set har vi ud fra projektet konkluderet, at VR giver mange spændende muligheder, og er et godt supplement til den øvrige træning.

På baggrund af vores erfaringer i projektet, har vi derfor besluttet, at VR også fremadrettet vil være en del af den træning, der tilbydes i Rehabiliteringstilbuddet på Tagdækkervej.

Flere oplysninger