Vidensdelingskonference

17.05.2018

Vidensdelingskonferencen for socialområdet i Region Midtjylland er netop afholdt. Specialområde Hjerneskade var med og præsenterede et par af vores aktuelle projekter.

Mandag den 14. maj 2018 blev den anden vidensdelingskonference om forskning og udvikling i specialområderne i Region Midtjylland afholdt.

Dagen markerede de forsknings- og udviklingsprojekter, der gennemføres i specialområderne, og skulle samtidig inspirere til det fortsatte arbejde med at vidensbasere og udvikle det socialfaglige arbejde.

Afdelingsleder Lone Aagaard og ergoterapeut Louise Hoberg fortalte om Specialområde Hjerneskades projekt "Rehabiliterende rammer", og nogle af de fund man har gjort i projektet.

Projektets betydning for praksis

Projektet har blandt andet undersøgt en række faktorers betydning for rehabiliteringen af borgerne. Det har blandt andet vist sig, at:

  • Lys: Påvirker kvaliteten af borgerens søvn og kroppens døgnrytme. Dette har direkte sammenhæng med borgerens funktionsniveau og kroppens funktioner.
  • Natur: Har en positiv effekt på såvel den psykiske som den fysiske rehabilitering. Naturen kan også flyttes indenfor, for eksempel i form af planter.
  • Terapeutiske haver: Nedsætter udadreagerende adfærd, reducerer medicinforbrug og virker antipsykotisk. Kan samtidig være med til at forbedre døgnrytmen, ligesom aktiviteter kan give glæde og give en følelse af nytte.
  • Beriget miljø: Et miljø med mulighed for aktivitet og stimuli har en positiv effekt på adfærd  og nedsætter længden af rehabiliteringsforløbet.

Stress påvirker rehabiliteringen

Både teori og vores erfaringer fra praksis viser, at borgerens stressniveau har tæt sammenhæng med effekten af rehabiliteringsforløbet.

En række af vores fund viser, at de enkelte parametre påvirker stressniveauet. Stress bliver således reduceret af:

  • God søvn, hvilket kan understøttes af døgnrytmelys
  • Natur, hvilket kan understøttes af natur ude såvel som inde
  • Terapeutiske haver, uanset om borgeren arbejder i haven eller blot tilbringer tid i den

Det er derfor vigtigt at arbejde med disse parametre i forbindelse med indretning.

Brugen af farver kræver individuelle løsninger

Det er sparsomt med litteratur omkring farver. Teori om sanseintegration siger imidlertid, at farver påvirker mennesker - men det er forskelligt hvordan.

For vores praksis betyder det, at farver med fordel kan inddrages i indretningen, men det skal gøres på en måde, der giver mulighed for at lave individuelle løsninger.

SMART Training

I et andet projekt arbejder man på Høskoven med SMART Training. Dette fortalte afdelingsleder Anja Baker og pædagog Jim Skovgaard Frederiksen om på vidensdelingskonferencen.

SMART Training går ud på at træne hjernen via fysiske øvelser, der udfordrer og stimulerer den motoriske, sensoriske og logiske formåen. Formålet med SMART Training er dermed at udvide hjernens kapacitet, gøre den hurtigere og mere fleksibel.

Oplægget på vidensdelingskonferencen bød blandt andet på en øvelse, der tydeligt viste, at SMART Training kan være svært, men bestemt også sjovt.

Projektet på Høskoven skal afprøve, om SMART Training kan anvendes til voksne med erhvervet hjerneskade, hvilket bliver spændende at følge.

Flere oplysninger

Du kan læse mere om Specialområde Hjerneskades arbejde med forskning og praksisudvikling på vores hjemmeside.

Hvis du ønsker at høre mere om de to konkrete projekter, kan du tage kontakt til følgende personer:

  • Rehabiliterende rammer: Afdelingsleder Lone Aagaard, Rehabiliteringen, loaaga@rm.dk, tlf. 2113 3630.
  • SMART Training: Afdelingsleder Anja Baker, Høskoven, Anja.Baker@ps.rm.dk, tlf. 2037 9858.

Billeder fra dagen

Vidensdelingskonference

Vidensdelingskonference

Vidensdelingskonference