Borger der bruger Virtual Reality

05.11.2019

Den 31. oktober 2018 deltog Specialområde Hjerneskade i den nationale rehabiliteringskonference i Nyborg.

I år var det 11. gang, at Rehabiliteringsforum Danmark afholdt en konference med fokus på rehabilitering. Overskriften var denne gang "Rehabilitering 2018 - en rød tråd i velfærden?".

Erfaringsudveksling i udstillerområdet

Dagen igennem kunne deltagerne møde medarbejdere fra Specialområde Hjerneskade i vores stand. Det gav os mulighed for at fortælle om vores tilbud inden for senhjerneskadeområdet - rehabilitering, botilbud, kurser, temadage m.m.

Vi fik imidlertid også selv rigtig meget god viden med os fra vores møde med fagpersoner inden for området. Det gælder alt fra nye tendenser, når det handler om træningsformer, men også nogle af de udfordringer der opleves rundt omkring, når det handler om at finde egnede tilbud til borgerne.

Oplæg om Virtual Reality

Tidligere på året afsluttede Rehabiliteringen på Tagdækkervej et projekt om brugen af Virtual Reality (VR). Projektet førte til, at VR nu er en del af tilbuddet til borgerne i afdelingen.

På konferencen havde vi fået lov til at fortælle om vores erfaringer og resultater med at bruge VR i tilbuddet. For én ting er, at studier viser store fordele ved at anvende VR i Rehabiliteringen af hjerneskadede personer - men hvad har praksis vist os?

Afdelingsleder Lone Aagaard og ergoterapeut Louise Hoberg fortalte om dette. Navne som "Cross the road", "Follow the fish" og "Memory game" dækker over, at VR bruges til træning ift. trafik, opmærksomhed, koncentration, planlægning og meget andet.

For os at se er der ingen tvivl om, at VR træning virker. Det er motiverende og sjovt, det er fleksibelt, og der er umiddelbar feedback til borgeren.

Der er nogle praktiske udfordringer ift. udstyret (kan være svært at tage på), og det kan ikke anvendes af borgere med epilepsi. Mange borgere har desuden behov for støtte fra personalet, for at de kan bruge VR.

Mange af udfordringerne er imidlertid til at håndtere, og vores samlede konklusion er derfor, at træningen er et rigtig godt supplement til den kognitive træning.

Hvis du vil høre mere om VR træning, kan du læse mere på projektets side. Her finder du også kontaktoplysninger på Lone Aagaard og Louise Hoberg. Du kan også læse mere i vores slides fra dagen.