Nyhed_Årsplan_2019.png

21.12.2018

Her på tærsklen til et nyt år, står vi også klar med en ny Årsplan. Men hvis der er én ting, de to ting har tilfælles med hinanden, så er det, at det nye bygger videre på det gamle.

På socialområdet i Region Midtjylland har vi gennem 2018 haft Målbilledet som vision og ramme for de socialfaglige indsatser.

I Specialområde Hjerneskade udmøntede arbejdet med Målbilledet sig i en Årsplan 2018, der stillede skarpt på kompetenceudvikling, arbejdet med magtanvendelser, pårørendesamarbejde og meget andet.

Målbilledet er uændret som ramme for vores indsats, men de 11 indsatsområder fra 2018 er blevet justeret, så det passer til de behov, vi - og socialområdet - står overfor i dag.

6+1 indsatsområder

I Specialområde Hjerneskade kommer vi i 2019 til at arbejde indenfor syv indsatsområder:

  • Datadrevet ledelse
  • Sundhed på socialområdet
  • Magtanvendelser
  • Sammenhængende indsatser - samarbejde på tværs
  • God ledelse og styring på socialområdet
  • Kompetenceudvikling og rekruttering
  • Profilering

De seks første er fælles for hele socialområdet i Region Midtjylland, mens det sidste er et ekstra, vi har valgt at arbejde særligt med.

Tingene hænger sammen

Flere af indsatsområderne er helt eller delvist en videreførelse af det, vi har arbejdet med i 2018. På den måde sikrer vi en rød tråd, og vi sikrer en grundig implementering af indsatserne.

Vi har - i store træk - foldet indsatsområderne ud, og 2019 tegner til at blive et år med mange "jern i ilden". Mange af tiltagene tegner til at involvere store dele af specialområdet - præcis som i 2018.

Læs mere

Den nye årsplan er tilgængelig her på hjemmesiden - kig under "Om os" eller brug dette link (link til Årsplan 2019).

målbillede_forside_2019.png

Ud over at folde 2019 ud, kan du i årsplanen også læse en status på Årsplan 2018. Året rummer rigtig mange gode historier og resultater, som vi i den kommende tid vil bringe nogle af her på siden.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os - gerne på soh@ps.rm.dk.