Invitation til vidensgruppe

06.02.2018

I Specialområde Hjerneskade er vi for tiden ved at gennemføre et projekt med titlen "Rehabiliterende rammer". Næste skridt er at få inddraget viden fra en række fagpersoner.

Projektet handler helt overordnet om, hvordan de fysiske rammer kan påvirke - og understøtte - den rehabiliterende indsats.

Vi har på nuværende tidspunkt gennemført et litteraturstudie og været på studiebesøg. Her har vi undersøgt både teori og empiri inden for emner som lys, lyd, farver, materialer og meget andet.

Vi mener, at viden skal deles på tværs af fag og brancher. Derfor er vi nu klar til at dele vores indsamlede viden med fagpersoner, der ved noget om indretning og de fysiske rammer. Til gengæld håber vi at få del i deres viden om og erfaring med indretning og materialer.

For at få nedsat en eller flere vidensgrupper har vi derfor i dag sendt invitation ud til 32 forskellige aktører - producenter, foreninger, enkeltpersoner m.m.

Vi håber, at de er interesserede i at "spille med", så vi kan få øget viden på området - viden, som vi kan inddrage i vores proces med at bygge nyt til vores rehabiliteringsafdeling.

Hvis du tænker, at du - eller en du kender - har særlig viden at bidrage med, og vi ikke har inviteret dig, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre mere.

Flere oplysninger