Møde i projektet "Rehabiliterende rammer"

18.04.2018

Mødet mellem Specialområde Hjerneskade og fagfolk indenfor områder som lyd, lys og byggematerialer bekræftede, at vi står stærkest, hvis vi samarbejder - og satte også fokus på, hvor stærkt udviklingen går.

Det sker ikke særligt ofte, at vi holder møde med fagfolk med særlig viden om døgnrytmebelysning - eller akustik - ja, eller for den sags skyld indretning og arkitektur. Det blev der dog ændret på, da Specialområde Hjerneskades projekt "Rehabiliterende rammer" torsdag den 12. april 2018 afholdt en vidensdag med deltagelse af en række eksterne fagpersoner.

Projektets formål er at undersøge viden om, hvordan de fysiske rammer kan understøtte rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Det er der lavet en del undersøgelser om, og det var med udgangspunkt i vores indsamlede viden, at vi havde inviteret.

Tanken var, at fagfolkene skulle kvalificere vores eksisterende viden og bidrage med nye vinkler. Dette er meget aktuelt, da Rehabiliteringsafdelingen på Tagdækkervej er i gang med en byggeproces, hvor vi ønsker at tænke projektets resultater ind.

Lyd, lys og interiør skal supplere hinanden

Projektleder Lone Aagaard, der også er afdelingsleder i Rehabiliteringen, var ved afslutningen af dagen meget begejstret.

"Det har været en rigtig spændende og konstruktiv eftermiddag, hvor der blev delt viden på tværs af sektorer" fortæller Lone Aagaard.

Ud over at have fået nogle meget brugbare input til et par konkrete cases, mener Lone også, at eftermiddagens drøftelser synliggjorde, at vi på tværs af sektorer er afhængige af hinanden. Lone Aagaard uddyber: "Drøftelserne viste, at elementer som lyd, lys og interiør ikke kan stå alene. De skal supplere hinanden og tænkes ind i den rette kontekst".

Behov for fleksible løsninger

Dagens drøftelser viste også, at udviklingen går utroligt stærkt, når det gælder indretning, og de muligheder man har for at bruge bygningerne. Der kommer hele tiden nye tekniske løsninger til, som kan bruges i rehabiliteringen af borgere med erhvervet hjerneskade.

"Før mødet vidste vi godt, at udviklingen går stærkt", fortæller Lone Aagard. "Men vi fik understreget, at det betyder, at vi er nødt til at tænke i fleksible løsninger. Det skal vi både af hensyn til borgerne, så de også fremover kan få det optimale tilbud, men de fleksible løsninger skal også være med til at sikre, at vi kan følge med udviklingen".

Projektets næste skridt

Projektet skal nu have samlet op på alle de input, der er indsamlet - både fra litteraturstudie og fra vidensdagen.

Dernæst skal resultaterne omsættes til praksis. Det betyder, at de skal tænkes ind i det nævnte byggeprojekt, men flere af dem kan også afprøves i de nuværende rammer.

Projektets resultater vil også blive formidlet til de øvrige afdelinger i Specialområde Hjerneskade samt til andre tilbud, der kan indarbejde resultaterne i deres bygninger og praksis. På den måde kan projektet bidrage til praksis ikke kun i Rehabiliteringsafdelingen, men også i andre dele af socialområdet.

Tak til deltagerne

Der skal lyde en stor tak til de personer og firmaer, der havde prioriteret at mødes med os til vidensdagen. Deltagerne var:

  • Ane Søby Eskildsen fra Chromaviso
  • Thomas Feldborg fra Lightcare
  • Mette Blicher Folmer fra Folmer Studio
  • Kristian Haaning Krämer fra Danish Sound Innovation Network
  • Anna Birthe Andersen fra Hammel Neurocenter
  • René Juel fra AVDAN
  • Lars Schrøder Hansen fra Percussion Play

Flere oplysninger

Billeder fra dagen

Gruppedrøftelse

Gruppedrøftelse