Hånd der skriver - Foto: Colourbox.com

19.09.2018 

Hvert år rammes 20.000 voksne danskere af en hjerneskade. Men hvordan opleves det af den enkelte borger, der rammes? Og hvordan sætter erfaringer fra det tidligere liv sig igennem i forhold til det nye liv?

I Specialområde Hjerneskade har vi gennem lidt mere end to år samarbejdet med adjunkt Lene Ingemann Brandt. Lene er i gang med et forskningsprojekt ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet.

Lenes projekt undersøger, hvorledes borgere med erhvervet hjerneskade efter endt rehabiliteringsforløb tackler deres "nye liv", når de er tilbage i deres eget hjem. Lene ser blandt andet på, hvordan situationen påvirkes af personens tidligere livsbane og værdier.

Historien om Anne

Projektet har netop fået offentliggjort en artikel i tidsskriftet "Praktiske Grunde". I artiklen præsenterer Lene historien om Anne, der som fraskilt mor til tre børn pludselig ser sit liv forandre sig, da hun får konstateret en tumor i hjernen.

Artiklen viser med stor tydelighed, hvor livsændrende det er at få en hjerneskade, både for den ramte og for familien. Der er oftest fysiske forandringer, men også følelsesmæssige forandringer.

Et eksempel på det sidstnævnte er Annes følelse af svigt. Da hun bliver syg, lover hun nemlig børnene at blive rask igen – og Anne er vokset op med, at man skal holde sit ord.

Annes historie viser, at selv om hendes egentlige sygdom – tumoren i hjernen – er væk, så lever hun på 8. år med en erhvervet hjerneskade. Tumoren i hjernen opleves derfor stadig meget nærværende, og Anne refererer til perioden, før sin hjerneskade, som "dengang jeg var normal".

Livet med en erhvervet hjerneskade

Historien om Anne er blot en blandt mange. For nuværende har Lene interviewet 10 personer om deres tilværelse før og efter livet med en erhvervet hjerneskade.

Lene fremhæver i sin artikel, at de interviewedes historier på den ene side er vidt forskellige, og på hver deres måde fortæller en unik historie.

På den anden side rummer de individuelle forløb dog også fælles historier, der samlet set er med til at illustrere, hvordan det er at leve med en erhvervet hjerneskade.

Om projektet

Specialområde Hjerneskade har i projektet hjulpet med kontakten mellem Lene Ingemann Brandt og interesserede borgere. Lene har selv gennemført interviewene.

Annes navn er opdigtet, men fortællingen om Anne bygger på et af Lenes interviews.

Flere oplysninger