Grafik med forløb

13. september 2018

De ændrede krav til specialiseret rehabilitering har medført nye kompetencer og fagligheder i rehabiliteringsafdelingen på Tagdækkervej. På baggrund af dette er afdelingens ydelsesbeskrivelse blevet opdateret.

I Specialområde Hjerneskades rehabiliteringsafdeling på Tagdækkervej har vi de senere år arbejdet målrettet på at kunne honorere kravene til at yde specialiseret rehabilitering.

Specialiseret rehabilitering stiller høje krav til medarbejdernes kompetencer. Alle medarbejdere har derfor gennemgået et neuropædagogisk kursus, heraf en del på diplomniveau.

Neuropsykolog og logopæd

For at der er tale om specialiseret rehabilitering, er det også en forudsætning, at borgerens tilbud indeholder forløb med neuropsykolog.

Rehabiliteringsafdelingen har gennem flere år samarbejdet med psykolog og neuropsykolog, og siden august 2017 har afdelingen haft egen neuropsykolog ansat. Neuropsykologen gennemfører blandt andet samtaleforløb i grupper eller individuelt, ligesom vedkommende er med til at opkvalificere den øvrige personalegruppes viden og indsats.

Det betyder blandt andet, at vi kan arbejde med borgerens identitets- og følelsesmæssige udfordringer kontinuerligt og intensivt.

Ud over neuropsykolog har afdelingen også fast fået tilknyttet logopæd. Logopæden arbejder med et klart fokus på borgere med kommunikationsvanskeligheder. Det sker gennem en tværfaglig indsats i hele personalegruppen efter logopædens anvisninger.

Gode resultater

Vi har rigtig gode resultater med rehabiliteringen af borgere med erhvervet hjerneskade. Vi har således sommeren 2018 opgjort, at 53% af borgerne, der får et forløb i Rehabiliteringen Tagdækkervej, kan udskrives til eget hjem med en eller anden form for støtte.

Dette er et flot resultat, når målgruppen er svært skadede borgere.

Opdateret ydelsesbeskrivelse

På baggrund af ovenstående ændringer, som vi har arbejdet med gennem noget tid, har vi opdateret Rehabiliteringens ydelsesbeskrivelse. Ydelserne neuropsykolog og logopæd fremgår nu eksplicit, og det er beskrevet, hvordan der afregnes for dem.

Ydelsesbeskrivelsen træder i kraft den 1. oktober 2018, og kommer til at gælde for nye borgere. Borgere, der allerede er indskrevet, vil være indskrevet på uændrede vilkår, så længe den aktuelle betalingsaftale gælder.

Den nye ydelsesbeskrivelse kan findes på siden med alle Specialområde Hjerneskades ydelsesbeskrivelser.

Flere oplysninger

• Fag- og matchningskonsulent Helene Fog, Specialområde Hjerneskade, helefg@rm.dk, tlf. 2018 5704
• Afdelingsleder Lone Aagaard, Rehabiliteringen Tagdækkervej, loaaga@rm.dk, tlf. 2113 3630.
Nyhedsbrev september 2018.