Illustration af Virtual Reality

13.03.2018

Virtual Realilty - forkortet VR - giver helt nye muligheder for genoptræning hos borgere med erhvervet hjerneskade. I Specialområde Hjerneskade har vi sat os for at afprøve, hvordan vi kan bruge det i rehabiliteringsindsatsen hos borgerne på Tagdækkervej. 

Rehabiliteringen på Tagdækkervej gennemfører i perioden fra den 7. februar til den 11. april 2018 et projekt, der inddrager brugen af Virtual Reality (VR).

Projektet gennemføres i samarbejde med det finske firma Peili Vision. Firmaet udvikler VR, der kan bruges i rehabiliteringen af forskellige målgrupper, blandt andet personer med erhvervet hjerneskade.

VR kan bruges til at genlære en række dagligdagsfærdigheder. Det kan være at dække bord, at handle ind eller at færdes i trafikken. 

Brugen af VR i rehabiliteringen har over de seneste år vundet mere og mere indpas i flere lande, f.eks. i Finland. Her er tanken, at VR vil kunne løse nogle af de økonomiske og geografiske udfordringer, de står overfor i sundhedssektoren, samtidig med at teknologien kan forbedre rehabiliteringen af for eksempel senhjerneskadede.

Der er gennemført flere internationale studier, der har undersøgt brugen af VR i rehabiliteringen af personer med erhvervet hjerneskade. Studierne peger på, at VR har en positiv effekt både på det fysiske og kognitive funktionsniveau, samtidig med at de færdigheder, der læres i VR, kan overføres til den virkelige verden.

En yderligere fordel ved VR er også, at borgerne ikke føler, at de træner, og de er derfor mere motiverede for træningen med VR. 

Borgerne i Rehabiliteringen vil i projektperioden have mulighed for at træne i VR, og projektet skal bruges til at vurdere på, hvordan vi fremover kan inddrage VR i indsatsen omkring borgerne.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om vores projekt og erfaringer.

Flere oplysninger

  • Afdelingsleder Lone Aagaard, Rehabiliteringen Tagdækkervej, loaaga@rm.dk, tlf. 2113 3630.
  • Ergoterapeut Louise Hoberg, Rehabiliteringen Tagdækkervej, louhob@rm.dk, tlf. 7847 7457.
  • Peili Visions hjemmeside: www.peilivision.fi