Billede af Høskovens have

15.11.2018

Torsdag den 22. november fejrer Høskoven, at det er 50 år siden afdelingen blev indviet.

Høskoven i Viby ved Aarhus blev indviet i 1968. Dengang hed det Høskov-Kollegiet, og blev betegnet som "Arbejdsplejehjemmet for yngre handicappede". 

Høskov-Kollegiet var noget helt særligt efter datidens forhold. Private lejligheder/værelser, hvor borgerne havde indflydelse på eget liv, og hvor der var ansat faguddannet personale, var ikke en selvfølge på den tid.

At det var noget særligt, kunne man også se til indvielsen, hvor blandt andet Dronning Ingrid deltog.

Mange af borgerne var rygmarvsskadede, eller manglede af andre årsager hele eller dele af deres førlighed, men kognitivt var de velfungerende. Flere af dem læste eller studerede, og det var da også derfor, at betegnelsen "Kollegiet" blev brugt.

50 år senere

Der er sket rigtig meget på 50 år. I 2004-2005 blev boliger og fællesarealer renoveret, og borgerne boede i en længere periode i Risskov. Det var i forbindelse med denne renovering, at navnet blev ændret til Høskoven.

Der er også sket meget rent fagligt. Hele samfundsudviklingen og lovgivningen har ændret sig markant, for eksempel med Serviceloven og ændringer i forhold til selve forståelsen af handicapbegrebet.

Personalegruppen og personalets kompetencer og fagligheder har også udviklet sig. Et blik på personalets anciennitet viser imidlertid, at Høskoven også er et sted, hvor medarbejderne gerne bliver.

Den 1. november 2018 kunne en medarbejder således se tilbage på 39 års ansættelse på Høskoven – og der er andre medarbejdere, der også har været der i over 30 år.

I dag er Høskoven en del af Specialområde Hjerneskade. Høj faglighed og indflydelse på eget liv er stadig centrale begreber, og det bliver understøttet af de faglige tiltag, der finder sted både på Høskoven og på tværs af specialområdet.

Markering af jubilæet

Borgerne på Høskoven kan – præcis som for 50 år siden – lide god mad og en fest, så jubilæet vil blive markeret med dette for borgerne og deres pårørende.

For alle venner af huset – nuværende og tidligere borgere, pårørende, medarbejdere m.v. – er der Åbent Hus, hvor alle er velkomne. Det sker

torsdag den 22. november 2018 kl. 14-17.

Adressen er Damagervej 26, 8260 Viby J.

Var dronningen der virkelig?

Ja, Dronning Ingrid var der. Billederne er desværre underlagt ophavsret, men i Aarhus Arkivet er der nogle fantastiske billeder fra dagen.

Billederne kan findes via dette link: https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=h%C3%B8skov-kollegiet