Målbillede 2018-201904.01.2018

Her ved indgangen til 2018 har vi i Specialområde Hjerneskade sagt farvel til vores virksomhedsplan for 2016-2017. Men vi har en spændende afløser klar i form af Målbilledet.

Gennem de seneste to år har en stor del af fokus og udvikling i Specialområde Hjerneskade taget udgangspunkt i vores virksomhedsplans seks strategispor.

Det er seks spor, der blandt meget andet har været med til at sikre udvikling af den faglige kvalitet, kompetenceudvikling og en kommende udvidelse af rehabiliteringsafdelingen på Tagdækkervej.

Til at tage over for virksomhedsplanen har vi i det seneste halve år arbejdet med Målbilledet. Målbilledet udstikker vision og rammen for de socialfaglige indsatser i socialområdet i Region Midtjylland.

Målbilledet er imidlertid ikke kun et strategisk værktøj. Det er også et styringsværktøj, der skal bruges til afrapportering til Regionsrådet.

Målbilledet i Specialområde Hjerneskade

I Specialområde Hjerneskade har vores fokus været på at involvere medarbejderne i arbejdet med målbilledet, og at lære det nye værktøj at kende.

Det har været vigtigt at få medarbejdernes input med til Specialområde Hjerneskades egen fortolkning af målbilledet - og at få deres idéer med i forhold til konkrete handlinger, som vi skal tage fat på i 2018.

Processen har mundet ud i "Målbillede 2018-2019 - med Årsplan 2018" gældende for Specialområde Hjerneskade.

Den videre proces

I starten af 2018 vil de indsatsområder, der indgår i årsplanen, blive konkretiseret i forhold til hvilke helt præcise handlinger, der skal iværksættes.

Denne lokale udmøntning vil både ske på specialområdeniveau og i de enkelte afdelinger.

Vi vil løbende fortælle om processen og konkrete handlinger her på hjemmesiden. Indtil da er der i vores skriv om målbilledet mulighed for at få indsigt i vores tanker om, hvad 2018 vil byde på, når det handler om indsatsområder og påtænkte handlinger.