Birgitte Gammeltoft fra slides.png

26.09.2018

Sanseintegration, sansestimulation, sanseunderholdning, fjerne og nære sanser. Begreberne var mange, da Birgitte Gammeltoft var på besøg i Specialområde Hjerneskade.

40 deltagere havde fornøjelsen af at lære af Birgitte Gammeltoft, da hun afholdt temadag om sansestimulering.

Vores psykolog Stine Søback deltog på dagen, og hun har sammenfattet et par af de gode pointer fra dagen i det følgende.

Krop, hjerne og sanser

Den 19. september 2018 havde Specialområde Hjerneskade fornøjelsen af at indbyde såvel interne som eksterne kursister til temadag i Sansestimulering ved Birgitte Gammeltoft. Birgitte er specialergoterapeut i neurorehabilitering.

Kursisterne blev klogere på sammenhængen mellem krop, hjerne og sanser. Birgitte påpegede også vigtigheden af brugen af målrettet sansestimulering i det daglige arbejde med mennesker med erhvervet hjerneskade.

Risiko for fejlstimulering 

Risikoen for fejl- eller understimulering er stor i arbejdet med mennesker med erhvervet hjerneskade.

Mange overstimuleres af øget "sanseunderholdning", hvilket kan føre til langvarig stress.

Modsat bliver mange ikke stimuleret nok, og det fører til sensorisk deprivation, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for såvel ens perceptuelle, kognitive, affektive og fysiologiske funktioner.

Effekten af sansestimulering

Birgitte var omkring vores nære sanser (taktile, vestibulære og proprioceptive) og fjerne sanser (syn, høre, lugte og smagssans).

Undervejs kom hun med massere af eksempler og gode erfaringer, i forhold til hvordan arbejdet med sansestimulering kan bidrage til at øge arousal, give ro i nervesystemet, og over tid begrænse udadreagerende og selvskadende adfærd.