Foto: Colourbox.com08.06.2017

Forskningsprojektet undersøger ulighed i det danske sundhedssystem, og fokuserer specifikt på senhjerneskadede borgere og deres pårørende. Målet er at bidrage med viden om, hvordan familie og erfaringer kan påvirke en radikalt ændret livssituation.

Specialområde Hjerneskade har siden slutningen af 2016 indgået i et samarbejde med Aalborg Universitet som en del af et større forskningsprojekt. 

Der er tale om et pilotprojekt, altså en indledende undersøgelse, der skal se på, hvorledes borgere med senhjerneskade og deres pårørende tackler "det nye liv" efter hjerneskaden. 

Tanken er, at projektet skal bidrage med viden om, hvordan en families tidligere livsbane, familiens værdier og ressourcer, og i det hele taget familiens erfaringer fra tidligere sætter sig igennem i forhold til det nye.

En del af et større projekt

Pilotprojektet gennemføres af Lene Ingemann Brandt fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet. 

Projektet er en del af et større forskningsprojekt kaldet Phlegethon, hvor mere end 30 forskere beskæftiger sig med senhjerneskade. Det gør de både i forhold til borger-/pårørendeperspektiver, men også i forhold til professions- og organisationsperspektiver. 

Phlegethon-projektet beskæftiger sig bredt med ulighed i det danske sundhedssystem. Det tager sit udgangspunkt i en række undersøgelser, der peger på, at der i de vestlige velfærdsstater ses en voksende ulighed.

Uligheden betyder, at privilegerede grupper tilsyneladende profiterer af deres økonomiske, kulturelle og sociale ressourcer, hvilket har afgørende betydning i forhold til overlevelse, plejeafhængighed og livskvalitet. 

Projektets gennemførelse i Specialområde Hjerneskade

Lene Ingemann Brandt er i øjeblikket ved at gennemføre interview og i nogle tilfælde også observation af en række borgere. 

I interviewdelen spørger Lene ind til borgerens opvækst, uddannelse, interesser og meget andet. Dette gør hun for at undersøge, hvad der har været med til at "forme" borgeren og dennes liv. Ved at stille spørgsmål til fortiden søger hun at få svar på nutidige forhold og borgerens nuværende livssituation. 

Perspektiver

Pilotprojektet bidrager løbende med nye fund og temaer, som synes interessante for videre udfoldelse. Nogle af temaerne handler om betydningen af sociale netværk og af tid som en værdi i forhold til en rehabiliteringsproces. 

Ligeledes er pårørende et tema, både i forhold til at kunne være en ressource, men også i forhold til hvordan relationen forandrer sig i forbindelse med senhjerneskaden – for eksempel relationen mellem ægtefæller. 

Der er ikke sat dato på, hvornår det sidste interview er gennemført i pilotprojektet, men i Specialområde Hjerneskade følger vi spændt med i, hvordan det skrider frem.

Vi håber, at pilotprojektet i sig selv kan komme med nogle temaer, som vi kan arbejde ind i vores praksis, og vi håber, at der er nogle af disse fund, der efterfølgende kan bygges et projekt op omkring. 


Fakta

Læs mere om det samlede projekt på www.phlegethon.net.

Læs mere om forskning og udvikling i Specialområde Hjerneskade på hjemmesiden.

Flere oplysninger

  • Kvalitetsudviklingskonsulent Anitta Jensen, Specialområde Hjerneskade, anitta.jensen@ps.rm.dk, tlf. 7847 7407.
  • Adjunkt Lene Ingemann Brandt, Aalborg Universitet, lib@socsci.aau.dk, tlf. 3053 7732.