27.02.2017

Politiken har valgt at sætte fokus på støj og stilhed. I den forbindelse har de været forbi for at høre om mødekonceptet "Silent Co-creation".

Besøget har resulteret i to artikler, der blev bragt i avisen søndag den 26. februar 2017. Artiklerne kan findes på Politikens hjemmeside:

Mødekonceptet har også tidligere været omtalt i Århus Stiftstidende.

SOH's erfaringer

I Specialområde Hjerneskade bruger vi mødekonceptet på næsten alle møder: Arbejdsmiljøudvalgsmøder, ledermøder, faglig vejledning m.m. Og vores erfaringer - både fra ledelsens og medarbejdernes side - er meget positive.

Politikens artikler nævner nogle af de erfaringer, som vi har gjort os. Dels mere effektive møder og rum til refleksion, men også en respekt for mødet og de andre mødedeltagere.

Hvis du ønsker at høre mere om vores erfaringer, er du meget velkommen til at kontakte os. Det kan ske på mailadressen soh@ps.rm.dk eller på tel. 7847 7400.

Læs mere

Du kan læse mere om mødekonceptet på Bastian Overgaards hjemmeside. Bastian er manden bag Silent Co-creation, og vores brug af konceptet er sket i tæt samarbejde med ham.