Tagdækkervej set ude fra

23.06.2017

Vi kan se, at musikken virker i vores indsats omkring borgerne – men kan det dokumenteres? Og hvorfor virker musikken? Og hvornår virker den bedst? Det hjælper et ph.d.-projekt i Specialområde Hjerneskade os med at blive klogere på.

På Tagdækkervej i Hammel bruges musik aktivt som en del af indsatsen omkring borgerne. Musik fylder rigtig meget, og det er noget af det, afdelingen er kendt for.

Afdelingen har blandt andet lige afholdt deres årlige musikfestival for syvende gang. De har månedlige musikarrangementer med alt fra lokale talenter til landskendte musikere. Og musikken bruges i aktiviteter med borgerne – både i grupper og med den enkelte borger.

Hvordan virker musikken?

Medarbejderne på Tagdækkervej oplever hele tiden, at musikken hjælper borgerne. Borgere, der næsten ikke taler, synger med, nogle får øvet finmotorikken på guitarens strenge, og andre træner hukommelsen, når musikken får minder til at dukke op.

Samværet mellem borgerne bliver også styrket, og i sidste ende betyder alle disse ting, at borgernes trivsel øges – både fysisk og psykisk.

Samarbejde med ph.d.-studerende

For at få nogle af vores observationer dokumenteret – og for at blive dygtigere til at bruge musikken – har vi samarbejdet med ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet Tove Stenderup.

Tove er ved at lave et ph.d.-projekt, hvor hun undersøger, hvordan pædagoger kan bruge musik i deres arbejde med borgerens indsatsmål i bostøttetilbud.

Som en del af dataindsamlingen har Tove interviewet og observeret flere borgere i afdelingen på Tagdækkervej. Hun har desuden talt med pædagog Marianne Fog Martinsen, der er pædagog i dagtilbuddet på Tagdækkervej.

Projektets resultater

Tove har netop skrevet artiklen "Når musikken er dét, der giver mening", som er publiceret i "Pædagogisk Extrakt" udgivet af Via University College.

I artiklen fortæller hun om noget af den læring, hun har fået fra Tagdækkervej. Hun konkluderer blandt andet, at det ikke er pædagogens specifikke musikalske kompetencer, der er afgørende.

Det centrale er derimod, at pædagogen:
• viser omtanke, er kreativ og innovativ i brugen af musikken,
• lytter til borgerens ønsker,
• ser de små forandringer og succeser,
• og er vedholdende.

En stor del af det handler også om, at man gør sig bevidste, pædagogiske overvejelser om, hvordan der skal arbejdes med musikken, og at man som medarbejder får lagt en strategi med relevante aktiviteter.

Musikken spiller stadig på Tagdækkervej

Det er godt at få dokumenteret, at det man gør virker. Og godt at vide, hvorfor det virker.

På Tagdækkervej fortsætter de med at bruge musikken aktivt. En del af det handler også om, at få andre til at komme og spille, så borgere, pårørende og mange andre kan få en oplevelse.

Det bliver det med garanti også den 24. november 2017, når Julie Berthelsen kommer og optræder på Tagdækkervej. Julie kiggede også forbi i 2014, og den koncert taler man stadig om på Tagdækkervej – det blev for mange en oplevelse for livet.


Fakta

Tagdækkervej ligger i Hammel, og er en del af Specialområde Hjerneskade. Stedet rummer tre afdelinger: Bostøtten, Rehabiliteringen og Aktivitetstilbuddet.

Der bor 24 borgere på stedet, og derudover kommer der dagligt borgere udefra til Aktivitetstilbuddet.

Læs mere om Specialområde Hjerneskade på hjemmesiden.