20.10.2017

Endnu et forskningsprojekt er med til at sætte fokus på brugen og værdien af musikterapi til borgere med særlige behov.

På plejehjemmet Vibedal i Thisted har en musikterapeut gennemført et forskningsforsøg med musikterapi til demente borgere. Forsøget er blevet fulgt og dokumenteret af TV/Midt-Vest i deres tema "Lyden af liv".

I den forbindelse var stationen også forbi Specialområde Hjerneskades afdeling på Tagdækkervej i Hammel for at høre om deres brug af musikterapi til senhjerneskadede.

Musikterapi er gennem flere år blevet brugt målrettet i tilbuddet til de senhjerneskadede borgere i afdelingen. Resultaterne er overbevisende, og er ved at blive underbygget af et Ph.d.-projekt, som vi tidligere har omtalt.

TV/Midt-Vest's indslag er i høj grad med til at underbygge vores erfaring med, at musikterapi gavner senhjerneskadede borgere. Det ses både i det sociale samvær mellem borgere og medarbejdere, men også i den enkelte borgers oplevelse af musikterapien.

Links