06.04.2017

I slutningen af marts måned havde Politiken valgt at sætte fokus på blandt andet hjerneskader og rehabilitering i tillægget "Dansk Handicap".

Sammen med blandt andet Hjernesagen og Center for Hjerneskade var vi med i tillægget med en artikel med overskriften "Her rimer rehabilitering på respekt".

Artiklen fortalte kort om vores tilbud i de forskellige afdelinger, og satte især fokus på Rehabiliteringen i Hammel.

Det er svært at fortælle om alle dele af vores tilbud i en kort artikel, men den giver en fin indføring i organisationen Specialområde Hjerneskade.

Hvis du vil vide mere om os, er du meget velkommen til at kontakte os.

Du finder os på side 13 i tillægget "Dansk Handicap".