I perioden 13. marts til 1. juni 2015 får Specialområde Hjerneskade besøg af Socialtilsyn Midt med henblik på re-godkendelse af vore tilbud.