Specialområde Hjerneskade lukker afdelingen Elbækvej ved Horsens. Lukningen sker på grund af manglende efterspørgsel på afdelingens pladser.

 

Afdelingen blev en del af Region Midtjylland efter kommunalreformen i 2007. Specialområde Hjerneskade har siden efteråret 2013 drevet afdelingen som et tilbud til voksne med en erhvervet hjerneskade og andre komplekse problemstillinger - herunder udadreagerende adfærd.

Specialområdet vil hjælpe med finde nye botilbud til de seks beboere i samarbejde med deres hjemkommuner. Afdelingen lukker, når disse aftaler er på plads. Det forventes at være tilfældet pr. 31. juli 2016.

 

Flere oplysninger:

Ann-Christina Frederiksen, områdeleder i Specialområde Hjerneskade

Telefon: 78 47 74 02 eller mail: ann-christina.frederiksen@ps.rm.dk