Indtil for nylig har Socialstyrelsens Vidensportal udelukkende formidlet viden inden for børne- og ungeområdet. I sidste uge blev voksen- og handicapområdet også en del af Vidensportalen, og dermed også borgere med erhvervet hjerneskade.

Opslaget om voksne med erhvervet hjerneskade indeholder et vidensnotat, der løbende opdateres. Socialstyrelsens intentino er, at notatet vil være et dokument, hvori kommuner og sagsbehandlere kan finde aktuel forskningsbaseret viden om, hvad der virker for målgruppen.


Du finder Vidensportalen på følgende adresse:

http://vidensportal.socialstyrelsen.dk/