Fem kommuner har i perioden 2011-2014 gennemført et projekt om arbejdsrehabilitering. Evalueringen viser, at der er mange fordele for borgerne, heriblandt kompetenceafklaring og en forbedring af forudsætninger for at komme i beskæftigelse.

Du finder evalueringen på Socialstyrelsens site:
http://socialstyrelsen.dk/nyheder/2015/copy_of_klubber-styrker-voksne-med-erhvervet-hjerneskade