Fredag d. 4 september inviterede Specialområde Hjerneskade sagsbehandlere fra kommuner fra hele landet til at deltage i et samarbejde om misbrug og hjerneskade.

Mødet var både en invitation til at deltage i dette samarbejde, men også en opfølgning på en undersøgelse af hvordan vi her hos Specialområde Hjerneskade kan arbejde bedre og tættere sammen med sagsbehandlere og kommunerne generelt.

Du finder undersøgelsen hér: Eksternt samarbejde for Specialområde Hjerneskade.

Samarbejdets fremtid

Områdeleder Ann-Christina Frederiksen skitserede i et kort oplæg de udfordringer, som både kommuner, pårørende og selve Specialområde Hjerneskade møder i arbejdet med borgere med et misbrug.

Løsningerne på disse udfordringer er hverken selvfølgelige eller simple. Første skridt blev at etablere en referencegruppe, der har til opgave at kortlægge samtlige udfordringer, som vi oplever på tværs af region og kommuner.

Referencegruppen består af repræsentanter fra Aarhus Kommune, Favrskov Kommune, Ikast-Brande Kommune, Vejle Kommune og Specialområde Socialpsykiatri Voksne.

Ambitionen er, at referencegruppen i samspil med de øvrige kommuner udarbejder retningslinjer for arbejdet med borgere med misbrug. Vi forventer at have et dokument færdig omkring februar 2016.

Vi ser frem til samarbejdet såvel som det endelige resultat.