Center for Hjerneskade under Københavns Universitet lancerer vidensbase i samarbejde med Københavns Kommune.

Vidensbasen skal være en hjælp til praktikere i arbejdet med at pleje og træne borgere med hjerneskade.

Basen indeholder blandt andet videoforedrag og ordbog samt 'borgersituationer' som indgangsvinkler til information og faglige overvejelser.

Se mere på: http://elearning.kk.dk/suf/hjerneskade/vidensbasen/story.html