Målgruppen for Specialområde Hjerneskades tilbud er personer over 18 år med erhvervet hjerneskade og/eller en varig fysisk funktionsnedsættelse.

Borgernes funktionsnedsættelse kan for eksempel være opstået som følge af:

 • hovedtraume
 • blodprop i hjernen
 • hjerneblødning
 • betændelsestilstand i hjernen
 • iltmangel med påvirkning af hjernen

Eller optræde sammen med sygdomme som for eksempel:

 • muskelsvind
 • sklerose
 • cerebral parese

Der er derfor tale om personer, der falder inden for et bredt spektrum af funktionsnedsættelser. Det er dog fælles for alle borgerne, at de har behov for individualiseret hjælp og/eller støtte i hverdagen. Det kan for eksempel skyldes:

 • varierende grader af accept og/eller erkendelse af de erhvervede begrænsninger
 • manglende eller begrænset sprog
 • adfærd der vanskeliggør socialt samvær
 • nedsat virkelyst/initiativ
 • manglende eller begrænset evne til at overskue og strukturere
 • manglende mulighed for selvstændigt at varetage hverdagens elementære gøremål som for eksempel: personlig hygiejne, rengøring, madlavning, spisning mv.

Andre problemstillinger

Ud over de nævnte eksempler kan der være borgere med følgende tillægsdiagnoser:

 • personer med dobbeltdiagnoser – for eksempel hjerneskade og en psykiatrisk lidelse
 • personer med misbrug
 • personer med problemskabende og/eller udadreagerende adfærd