Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område består bl.a. af nogle kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne er med til at sikre, at vi arbejder med at beskrive, udvikle og vedligeholde den gode sociale praksis.

Kvalitetsstandarderne er udviklet inden for to overordnede områder: Organisatoriske standarder og Ydelsesspecifikke standarder.

Regionale retningslinjer for ydelsesspecifikke standarder

De ydelsesspecifikke standarder sikrer kvalitet i de ydelser som borgerne modtager. Region Midtjylland har udarbejdet fælles regionale retningslinjer for:

 • Kommunikation
 • Indflydelse på eget liv
 • Individuelle planer
 • Medicinhåndtering
 • Utilsigtede hændelser
 • Magtanvendelse
 • Faglige tilgange, metoder og resultater
 • Fysisk og mental sundhed og trivsel
 • Forebyggelse af overgreb

Regionale retningslinjer for organisatoriske standarder

Vedrørende de organisatoriske standarder, har Region Midtjylland udarbejdet fælles retningslinjer for:

 • Arbejdsmiljø
 • Kompetenceudvikling
 • Ledelse