Projektet er afsluttet

Specialområde Hjerneskade indgik fra 2016 til 2018 i et samarbejde med Aalborg Universitet som en del af et større forskningsprojekt.

Forskningsprojektet undersøgte ulighed i det danske sundhedssystem, og fokuserede specifikt på senhjerneskadede borgere og deres pårørende.

Specialområde Hjerneskades involvering i projektet blev afsluttet med en artikel i tidsskriftet "Praktiske grunde", hvilket der kan læse om i nyheden "Om livet med erhvervet hjerneskade - nyt fra forskningen" fra 19. september 2018.

Nedenfor kan ses den oprindelige projektside med beskrivelse af formål m.v.


Specialområde Hjerneskade har siden 2016 indgået i et samarbejde med Aalborg Universitet som en del af et større forskningsprojekt.

Forskningsprojektet undersøger ulighed i det danske sundhedssystem, og fokuserer specifikt på senhjerneskadede borgere og deres pårørende.

Der er tale om et pilotprojekt, altså en indledende undersøgelse, der skal se på, hvorledes borgere med senhjerneskade og deres pårørende tackler "det nye liv" efter hjerneskaden. 

Målet med projektet

Målet er at bidrage med viden om, hvordan familie og erfaringer kan påvirke en radikalt ændret livssituation.

Der undersøges mere specifikt på, hvordan en families tidligere livsbane, familiens værdier og ressourcer, og i det hele taget familiens erfaringer fra tidligere sætter sig igennem i forhold til det nye.

Flere oplysninger