Disse projekter er nu afsluttede i selve projektfasen:

  • Nærhed i livet (afsluttet 2016)
    Forskningsprojekt om nærhed og seksualitet efter en hjerneskade. Forskningsprojektet var et samarbejde mellem Specialområde Hjerneskade og Socialstyrelsen.

  • Teknologi i hverdagen (afsluttet 2016)
    Projektet afprøvede og udbredte teknologiske løsninger med det formål at hjælpe borgerne til bedre kommunikation, større selvstændighed eller ved at højne kvaliteten af den faglige indsats.