Formålet med at arbejde med forskning og praksisudvikling i Specialområde Hjerneskade er, at det skal være med til at udvikle vores praksis og dermed tilbuddet til borgerne.

Vi har som mål, at vi til stadighed vil have forsknings- og udviklingsprojekter i gang på alle større matrikler, og at der gennemføres prøvehandlinger med klart definerede mål i alle afdelinger.

Nedenfor kan du se en oversigt over alle større forsknings- og udviklingsprojekter. Ved at klikke på de enkelte projekter kan du læse mere om indholdet og status for projektet.

Igangværende projekter

 •  
  • IKT projekt
   Projektet skal understøtte borgernes muligheder for at anvende IKT på en måde, som fremmer digital inklusion og modvirker digital risikoadfærd.
 •  
  • Musikprojekt
   Formålet med projektet er gennem musikaktiviteter at højne livskvalitet og mestring af eget liv for borgere med erhvervet hjerneskade. 

  • Det udvidede introduktionsforløb
   Formålet er, at nye medarbejdere føler sig klædt på og får den bedst mulige start i deres afdeling og i Specialområde Hjerneskade.
 •  

Aktuel forskning

Steensgaard, Hundborg, Pallesen & Aadal: What is a meaningful life for persons with aquired neurological impairments? A scoping review protocol. Læs artiklen her.

Høgg og Sørensen: Ny forskning: Hukommelsen der forsvandt. Læs artiklen i Psykologernes Fagmagasin her.

Afsluttede projekter

At et projekt er afsluttet betyder blot, at vi har afsluttet projektfasen, men at vi stadig bruger de erfaringer og værktøjer, som projektet har givet.

Du kan læse mere om de afsluttede projekter, ligesom du kan finde kontaktoplysninger, hvis du ønsker at høre vores erfaringer med et projekt.