Formålet med at arbejde med forskning og praksisudvikling i Specialområde Hjerneskade er, at det skal være med til at udvikle vores praksis og dermed tilbuddet til borgerne.

Vi har som mål, at vi til stadighed vil have forsknings- og udviklingsprojekter i gang på alle større matrikler, og at der gennemføres prøvehandlinger med klart definerede mål i alle afdelinger.

Nedenfor kan du se en oversigt over alle større forsknings- og udviklingsprojekter. Ved at klikke på de enkelte projekter kan du læse mere om indholdet og status for projektet.

Igangværende projekter

 • Den kognitive funktionsanalyse
  Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem Specialområde Hjerneskade og Aalborg Universitet. Projektet skal udvikle og validere et kognitivt analyseredskab for borgere med moderat til svær hjerneskade. 

 • Musikprojekt
  Formålet med projektet er gennem musikaktiviteter at højne livskvalitet og mestring af eget liv for borgere med erhvervet hjerneskade. 

Afsluttede projekter

 • Evaluering af nyt byggeri på Tagdækkervej (Neurorehabilitering Midt)
  Formålet med projektet er at undersøge, hvordan de fysiske rammer kan bidrage til at skabe bedre rehabilitering, samt at udvikle valide evalueringsmetoder og vidensopbygning i forhold til socialt byggeri.

 • SMARTE mål og delmål
  Et forbedringsprojekt om brugen af sidemandsoplæring i mål- og delmålsarbejdet.

 • IKT projekt
  Projektet skulle understøtte borgernes muligheder for at anvende IKT på en måde, som fremmer digital inklusion og modvirker digital risikoadfærd.

 • Det udvidede introduktionsforløb
  Formålet er, at nye medarbejdere føler sig klædt på og får den bedst mulige start i deres afdeling og i Specialområde Hjerneskade. 

Aktuel forskning

Steensgaard, Hundborg, Pallesen & Aadal: What is a meaningful life for persons with aquired neurological impairments? A scoping review protocol. Læs artiklen her.

Høgg og Sørensen: Ny forskning: Hukommelsen der forsvandt. Læs artiklen i Psykologernes Fagmagasin her.