Formålet med at arbejde med forskning og praksisudvikling i Specialområde Hjerneskade er, at det skal være med til at udvikle vores praksis og dermed tilbuddet til borgerne.

Vi har som mål, at vi til stadighed vil have forsknings- og udviklingsprojekter i gang på alle større matrikler, og at der gennemføres prøvehandlinger med klart definerede mål i alle afdelinger.

Nedenfor kan du se en oversigt over alle større forsknings- og udviklingsprojekter. Ved at klikke på de enkelte projekter kan du læse mere om indholdet og status for projektet.

Igangværende projekter

  • SMARTE mål og delmål
   Et forbedringsprojekt om brugen af sidemandsoplæring i mål- og delmålsarbejdet.

  • Evaluering af nyt byggeri på Tagdækkervej (Neurorehabilitering Midt)
   Formålet med projektet er at undersøge, hvordan de fysiske rammer kan bidrage til at skabe bedre rehabilitering, samt at udvikle valide evalueringsmetoder og vidensopbygning i forhold til socialt byggeri.

  • Indflydelse på eget liv
   Formålet er at skabe løsninger, der understøtter borgernes indflydelse på eget liv. Desuden skal projektet bidrage til fælles læring på socialområdet på tværs af regionerne.

  • Sundhedsfremme og krop/BBAUM
   Projektet er ved at blive beskrevet. Det vil sætte fokus på sundhedsfremme og krop, og vil tage udgangspunkt i metoden BBAUM. 

Afsluttede projekter

At et projekt er afsluttet betyder blot, at vi har afsluttet projektfasen, men at vi stadig bruger de erfaringer og værktøjer, som projektet har givet.

Du kan læse mere om de afsluttede projekter, ligesom du kan finde kontaktoplysninger, hvis du ønsker at høre vores erfaringer med et projekt.