"Fagpilot i Neuropædagogik" er vores efteruddannelse til medarbejderne i specialområdet.

Efteruddannelsen er opbygget i niveauer og med et tidsinterval mellem hvert niveau. Perioderne mellem niveauerne skal sikre, at det lærte overføres og implementeres i praksis.

Fagpiloten består af trin 1 og trin 2, og kan suppleres med et diplommodul.

Sikring af læring og overførbarhed til praksis

Undervisningen på kurserne veksler mellem teoretiske oplæg, individuel og fælles refleksion samt konkrete praktiske øvelser.

Der er særlig opmærksomhed på egen læring og omsætning til egen praksis. Deltagerne arbejder med egen læringsvej/logbog i undervisningsforløbet.

Samtidig drøfter medarbejderen med sin nærmeste leder eventuelt behov for støtte eller hjælp, for at lykkedes med implementeringen af ny-indlært viden, færdigheder og kompetencer.

Fagpilot, trin 1

Fagpilot, trin 1, består af to undervisningsmoduler á  to dage og er for medarbejdere, der kun har begrænset eller ingen viden om neuropædagogik.

Deltagerne vil blive introduceret til en neuropædagogisk forståelsesramme, de gængse hjerneskader, samt hjernens opbygning og funktioner, funktionsnedsættelser, symptomer og neuropædagogiske strategier.

Der vil være fokus på faglig nysgerrighed på borgerens adfærd, på at medarbejderen kan reflektere og forstå adfærd ind i en neuropædagogisk tilgang og forståelsesramme, samt evnen til at dokumentere objektivt og beskrivende.

Deltagerne opnår et fælles fagsprog og får styrket deres bevidsthed om egen professionelle rolle.

Læs mere om trin 1: Indhold og læringsmål, Fagpilot, trin 1.

Fagpilot, trin 2

Fagpilot, trin 2, består af fire undervisningsmoduler á to dage, samt et praksismodul á to dage – ti dage i alt.

Trin 2  bygger videre på indholdet i trin 1 og gør medarbejderen i stand til selvstændigt at kunne gennemføre en "forudsætningsanalyse", afdække relevante indsatsområder med forståelse for borgerens nærmeste udviklingszone og trivsel og her ud fra tilrettelægge en koordineret individuelt tilpasset neuropædagogisk indsats.

Deltagerne skal endvidere kunne opsætte mål og delmål i forhold til neuropædagogisk tilgang, omgivelser og fysisk miljø, samt borgerens læring og udvikling.

Læs mere om trin 2: Indhold og læringsmål, Fagpilot, trin 2.

Diplommodul

Specialområde Hjerneskade tilbyder udvalgte medarbejdere, som har gennemført trin 1 og trin 2, at deltage i et diplommodul i neuropædagogik (10 ects point).

Diplommodulet tilrettelægges i et samarbejde mellem Specialområde Hjerneskade og VIA. Næste diplommodul vil blive gennemført i 2021 med temaerne sundhed, krop, kognition og sundhedsfremme.