I Specialområde Hjerneskade ønsker vi kontinuerligt at udvikle kvaliteten af vores ydelser til borgerne. Det gør vi ved at højne vores faglighed, blandt andet gennem efteruddannelse til medarbejderne, og ved at gennemføre udviklingsprojekter.

Nedenfor har vi beskrevet nogle af de væsentligste tiltag i forhold til kvalitet og faglighed.

Kvalitet

Specialområde Hjerneskade arbejder med kvalitet gennem Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område. Dansk Kvalitetsmodel er et program, der sikrer, måler og udvikler kvalitet blandt andet gennem en række Kvalitetsstandarder.

For at vi kan evaluere og udvikle vores ydelser gennemfører vi blandt andet selvevaluering og ekstern evaluering, hvor kvalitetsstandarderne og praksis holdes op mod hinanden. Her foretages en faglig vurdering af, hvad der fungerer godt og mindre godt.

Vi er omfattet af tilsyn fra en række eksterne instanser. Dette er med til at sikre, at vi kontinuerligt har fokus på kvaliteten i alle dele af vores organisation.

Faglighed

Vi arbejder ud fra vores Faglighedsmodel. Modellen beskriver syv kompetencer, som vi mener, at man skal besidde som medarbejder i Specialområde Hjerneskade.

Faglighedsmodellen er udgangspunktet for vores faglige udvikling og for vores undervisning.

Efteruddannelse (fagpilot)

I Specialområde Hjerneskade tilbyder vi efteruddannelse - Fagpilot i Neuropædagogik - til medarbejderne som en del af en strategisk kompetenceudvikling.

Den overordnede overskrift for efteruddannelsen er "Neuropædagogik", og retter sig mod at udvikle medarbejderens kompetenceområde i forhold til arbejdet med borgere med erhvervet hjerneskade og/eller progredierende hjernelidelser.

Forskning og praksisudvikling

I Specialområde Hjerneskade har vi som mål, at vi til stadighed vil have forsknings- og udviklingsprojekter i gang. Desuden gennemfører vi løbende prøvehandlinger.

Vi har her samlet oplysninger om igangværende og afsluttede projekter.