Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område består bl.a. af nogle kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne er udviklet inden for to overordnede områder: Organisatoriske standarder og Ydelsesspecifikke standarder.

Regionale retningslinjer for ydelsesspecifikke standarder

De ydelsesspecifikke standarder sikrer kvalitet i de ydelser som borgerne modtager. Region Midtjylland har udarbejdet fælles regionale retningslinjer for:

 • Kommunikation
 • Indflydelse på eget liv
 • Individuelle planer
 • Medicinhåndtering
 • Utilsigtede hændelser
 • Magtanvendelse
 • Faglige tilgange, metoder og resultater
 • Fysisk og mental sundhed og trivsel
 • Forebyggelse af overgreb

Regionale retningslinjer for organisatoriske standarder

Vedrørende de organisatoriske standarder, har Region Midtjylland udarbejdet fælles retningslinjer for:

 • Arbejdsmiljø
 • Kompetenceudvikling
 • Ledelse