Formål med projektet

Formålet med projektet er at opsamle viden om, hvordan man ved hjælp af visuel og auditiv sansestimuli kan regulere arousal (arousal er et udtryk for vågenhedstilstand) hos svært hjerneskadede borgere.

Vi vil undersøge, om man ved hjælp af specifik sansestimulation (visuel og auditiv) kan øge den adaptive respons (centralnerve-systemets evne til at kunne modtage, bearbejde, tænke og handle) hos borgeren med svær hjerneskadede for derved bedre at kunne indgå i almindelig daglig levevis (ADL), sociale sammenhænge eller træningsaktiviteter.

Sammenhæng med tidligere projekt

Vi har tidligere gennemført projektet "Rehabiliterende rammer".

I det projekt fandt vi blandt andet ud af, at lys kan nedsætte udadreagerende adfærd og medicinforbruget, og at naturbilleder, vist på TV i stedet for TV programmer, kan have en positiv effekt på rehabiliteringen.

Denne viden ønsker vi med dette projekt at afprøve i praksis.

Flere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger om projektet: