Specialområde Hjerneskade gennemfører et projekt, der skal se på forbedringsindsatser i forhold til urinvejsinfektioner. Projektet gennemføres på Svalevej, og det løber til ultimo 2018.

Formål med projektet

Projektet skal bidrage til en målrettet forebyggelse af urinvejsinfektioner hos borgere med topkateter. På baggrund af en arbejdsprocesanalyse vil der blive udarbejdet hypoteser til forbedringstiltag.

Tiltagene vil blive implemententeret ved hjælp af skriftlige anvisninger og sidemandsoplæring.

Effekten af de gennemførte tiltag vil blive målt ved at se på antal registreringer af urinvejsinfektioner før og efter tiltaget.

Intern læring

En væsentlig del af projektet er at sikre intern læring, blandt andet inspireret af Forbedringsmodellen. Den interne læring vil i første omgang ske blandt teamets medarbejdere, hvor projektet gennemføres.

Ved projektets afslutning vil erfaringerne blive formidlet videre i organisationen til afdelingsledere og på en vidensdelingsdag i Specialområde Hjerneskade. Dette vil blive understøttet af relevant formidlingsmateriale.

Endelig vil erfaringerne fra projektet bliver formidlet til "Netværk for forskning og praksisudvikling", der er et netværk i Region Midtjylland.

Flere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger om projektet: