Disse projekter er nu afsluttede i selve projektfasen:

 • Rehabiliterende rammer (afsluttet 2019)
  Formålet med projektet var at tilvejebringe øget viden om, hvordan og hvilke fysiske rammer der kan understøtte rehabiliteringen af voksne med erhvervet hjerneskade.

 • Brug af Ipads i rehabiliteringen af borgere med erhvervet hjerneskade (afsluttet 2019)
  Projektet implementerede brugen af Ipads til dokumentation, træning m.v.

 • Det nye liv - livet efter hjerneskaden (afsluttet 2018)
  Et pilotprojekt, der blev gennemført i samarbejde med Aalborg Universitet. Projektet skulle bidrage med viden om, hvordan familie og erfaringer kan påvirke en radikalt ændret livssituation.

 • Virtual Reality (VR) (afsluttet 2018)
  Afprøvning af Virtual Reality i rehabiliteringen af personer med erhvervet hjerneskade. Gennemført i samarbejde med firmaet Peili Vision.
 • Nærhed i livet (afsluttet 2016)
  Forskningsprojekt om nærhed og seksualitet efter en hjerneskade. Forskningsprojektet var et samarbejde mellem Specialområde Hjerneskade og Socialstyrelsen.

 • Teknologi i hverdagen (afsluttet 2016)
  Projektet afprøvede og udbredte teknologiske løsninger med det formål at hjælpe borgerne til bedre kommunikation, større selvstændighed eller ved at højne kvaliteten af den faglige indsats.