Formålet med at arbejde med forskning og praksisudvikling i Specialområde Hjerneskade er, at det skal være med til at udvikle vores praksis og dermed tilbuddet til borgerne.

Vi har som mål, at vi til stadighed vil have forsknings- og udviklingsprojekter i gang på alle større matrikler, og at der gennemføres prøvehandlinger med klart definerede mål i alle afdelinger.

Nedenfor kan du se en oversigt over alle større forsknings- og udviklingsprojekter. Ved at klikke på de enkelte projekter kan du læse mere om indholdet og status for projektet.

Igangværende projekter

Afsluttede projekter

At et projekt er afsluttet betyder blot, at vi har afsluttet projektfasen, men at vi stadig bruger de erfaringer og værktøjer, som projektet har givet.

Du kan læse mere om de afsluttede projekter, ligesom du kan finde kontaktoplysninger, hvis du ønsker at høre vores erfaringer med et projekt.