Specialområde Hjerneskade arbejder med kvalitet gennem Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område.

Dansk Kvalitetsmodel er et program, der sikrer, måler og udvikler kvalitet blandt andet gennem en række Kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne er med til at sikre, at vi arbejder med at beskrive, udvikle og vedligeholde den gode sociale praksis.

Kvalitet

Specialområde Hjerneskade evaluerer og udvikler kontinuerligt kvaliteten af ydelserne.

Det sker blandt andet gennem selvevaluering og en ekstern evaluering, hvor kvalitetsstandarderne og praksis holdes op mod hinanden. Her foretages en faglig vurdering af, hvad der fungerer godt og mindre godt.

I 2015 gennemførte vi desuden en tilfredshedsundersøgelse blandt eksterne samarbejdspartnere. Læs rapporten her: Ekstern samarbejde for Specialområde Hjerneskade.

Endelig er vi underlagt tilsyn fra en række eksterne instanser. Dette er med til at sikre, at vi kontinuerligt har fokus på kvaliteten i alle dele af vores organisation.

Faglighed

Vi arbejder ud fra vores Faglighedsmodel. Modellen beskriver seks kompetencer, som vi mener, at man skal besidde som medarbejder i Specialområde Hjerneskade.

Faglighedsmodellen er udgangspunktet for vores faglige udvikling og for vores undervisning.

Forskning og praksisudvikling

I Specialområde Hjerneskade har vi som mål, at vi til stadighed vil have forsknings- og udviklingsprojekter i gang. Desuden gennemfører vi løbende prøvehandlinger.

Vi har her samlet oplysninger om igangværende og afsluttede projekter.