Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation kaldes i daglig tale VISO, og er forankret i Socialstyrelsen. VISO leverer blandt andet rådgivning på det sociale område. 

Specialområde Hjerneskade leverer specialrådgivning og udredning for VISO indenfor delområderne "Medfødt hjerneskade" og "Erhvervet hjerneskade".

Både borgere, pårørende, kommuner, regionale, kommunale og private tilbud kan bede VISO om rådgivning. Desuden kan kommuner bede om udredning. Rådgivning og udredning er gratis og vejledende.

Har du brug for VISO bistand, skal du henvende dig direkte til VISO, der visiterer til det videre forløb. Specialområde Hjerneskade udfører rådgivningen eller udredningen i praksis.

Læs om VISO på www.socialstyrelsen.dk/viso, hvor du også finder et henvendelsesskema.

Yderligere information