Faglig Udvikling leverer vidensbaseret kompetenceudvikling. Det betyder, at vores konsulentydelser altid tager udgangspunkt i neuropædagogisk praksis kombineret med nyeste viden.

Vores faglige fundament er neuropædagogikken og neuropsykologien. Samtidig inddrager vi blandt andet teori om mentalisering og low arousal som afsæt for at skabe varige, sunde og hensigtsmæssige relationer til både borgere og kolleger.

Det er med til at understøtte høj faglighed i vores indsats, og er samtidig med til at skabe et trygt og udviklende arbejds- og læringsmiljø.