Vi har mange ambitioner - både for det vi tilbyder, og i sidste ende for de borgere, der skal mærke effekten af vores ydelser.

De fire væsentligste ambitioner er:

  • Højeste kvalitet: Vi ønsker at tilbyde konsulentydelser af højeste kvalitet baseret på den nyeste viden. Vi har konstant fokus på innovation, så vi løbende kan udvikle og forbedre det, vi tilbyder.

  • Individuelle løsninger: Vi fokuserer på den enkelte borger eller den enkelte læringsopgave. Vores konsulentydelser er derfor altid individuelt tilrettelagt, så løsningen passer til den konkrete sammenhæng.

  • Inddragelse: Vores konsulenter er eksperter på deres fagområder, og har altid samarbejde og dialog på dagsordenen. Vi inddrager borgeren, personalet, pårørende, kommune eller andre, der kan ligge inde med vigtig viden.

  • Implementering: Viden og kompetencer får værdi, når de bliver en del af vores praksis. Vi arbejder med at omsætte nyeste teori inden for neuropsykologi og neuropædagogik til konkrete redskaber.