Specialområde Hjerneskade tilbyder efteruddannelse - også til eksterne deltagere - i neuropædagogik på flere forskellige niveauer.

Overordnet set henvender efteruddannelsen sig til medarbejdere, som ønsker at udvide og udvikle deres individuelle kompetenceområde i arbejdet med borgere med erhvervet eller medfødt hjerneskade eller progredierende hjernelidelser.

Baggrund, formål og opbygning

Første skridt er, at vi sammen med opgavebestiller får afdækket, hvad der er gået forud for henvendelsen til os, og hvad formålet med læringsforløbet er.

Vi lægger stor vægt på denne del, da vi vil sikre, at vi lige netop rammer det aktuelle behov.

Ud fra dette opbygger vi et læringsforløb, og tilknytter de rette undervisere, så det svarer til formålet. Der kan både være tale om kortere og længere læringsforløb.

Forudsætninger

Vi tager udgangspunkt i de forudsætninger, som de konkrete deltagere har.

Vi har både erfaring i at undervise medarbejdere uden særlige neuropædagogiske forudsætninger, samt medarbejdere der arbejder eller tidligere har arbejdet inden for det neuropædagogiske felt.

Undervisningssituation

Undervisningssted

Alt efter aftale kan undervisningen foregå lokalt hos opgavebestiller eller i Faglig Udviklings lokaler i Viby J.

Mere information

Du kan kontakte afdelingsleder Jan H. Frandsen (tlf. 2167 5599 el. mail jafran@rm.dk) - eller skriv til specialområdet på soh@ps.rm.dk.