Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere til en temadag om sansestimulering og sanseintegration med Birgitte Gammeltoft.

Voksne med erhvervede hjerneskader og andre neurologiske lidelser, mangler ofte muligheden for selv at tilpasse mængden af stimuli, enten pga. motoriske, følelsesmæssige eller kognitive begrænsninger.

Disse sanseforstyrrelser kan aflæses i en ændret adfærd, et såkaldt "sansesprog"  – som blandt andet kommer til udtryk gennem aggressioner, selvstimulering, tvangshandlinger, selvskadende adfærd og hjernetræthed.

Forkert sansestimulering i form af under- eller overstimulering kan have en negativ indvirkning på adfærd, trivsel og udviklingsmuligheder. Med viden og forståelse for, hvordan vi doserer sansestimuli på rette niveau, skaber vi en bedre livskvalitet for hjerneskaderamte borgere.

En tilpasset sansestimulering er også virksomt ved skjulte handicaps, som f.eks. mental træthed efter en hjerneskade, og det styrker din kontakt og kommunikation med borgeren.

Oplægsholder Birgitte Gammeltoft er specialergoterapeut med mere end 35 års erfaring i neurorehabilitering. Hun har skrevet en række bøger og artikler, blandt andet "Skjulte handicaps" og "Sansestimulering for voksne".

Tid, sted og tilmelding

Temadagen afholdes fredag den 25. oktober 2019 kl. 8.30-15.00.

Stedet er hos Specialområde Hjerneskade, Engtoften 5C, 8260 Viby J. 

Dagen er både for ansatte i Specialområde Hjerneskade og for eksterne deltagere. 

Læs mere om dagen samt tilmelding på Plan2Learn: Temadag om sansestimulering og sanseintegration