Voksne med erhvervede hjerneskader og andre neurologiske lidelser mangler ofte muligheden for selv at tilpasse mængden af stimuli, enten pga. motoriske, følelsesmæssige eller kognitive begrænsninger.

Disse sanseforstyrrelser kan aflæses i en ændret adfærd, et såkaldt “sansesprog” – som blandt andet kommer til udtryk gennem aggressioner, selvstimulering, tvangshandlinger, selvskadende adfærd og hjernetræthed.

Forkert sansestimulering i form af under- eller overstimulering kan have en negativ indvirkning på adfærd, trivsel og udviklingsmuligheder. Med den rette viden og forståelse for, hvordan vi doserer sansestimuli på rette niveau, kan vi medvirke til at skabe en bedre livskvalitet for hjerneskaderamte borgere.

En tilpasset sansestimulering er også virksomt ved skjulte handicaps som f.eks. mental træthed efter en hjerneskade.

Tid, sted og tilmelding

Temadagen afholdes fredag den 4. december 2020 kl. 8.30-15.00.

Stedet er hos Specialområde Hjerneskade, Engtoften 5C, 8260 Viby J. 

Dagen er både for ansatte i Specialområde Hjerneskade og for eksterne deltagere. 

Læs mere om dagen samt tilmelding på Plan2Learn: Temadag om sanseintegration