Temadag om hjernen og nedsat indsigt.

Indsigt og erkendelse er med til at konstituere os som hele mennesker. En hjerneskade kan få afgørende betydning for vores evne til at forstå os selv og andre mennesker.

Temadagen vil komme med et bud på hvordan vi forstår og støtter et menneske med nedsat indsigt efter en hjerneskade på en hensigtsmæssig måde.

Vi vil komme omkring spørgsmål, som ofte opstår, når vi møder mennesker med nedsat indsigt:

  • Er der altid klare linjer mellem psykisk benægtelse og nedsat indsigt som følge af hjerneskade?
  • Bliver man forskånet for psykiske reaktioner på ændret livssituation, når man har nedsat indsigt?
  • Kan man forlige sig med sin nye livssituation uden at erkende eller have indsigt i det ændrede funktionsniveau?
  • Hvordan støtter vi bedst en hjerne ramt af nedsat indsigt?

Oplægsholdere på dagen er psykolog Stine Søback og pædagogisk udviklingskonsulent Maria Biehl Gustafson.

Tid, sted og tilmelding

Temadagen afholdes fredag den 22. november 2019 kl. 8.30-15.00.

Stedet er hos Specialområde Hjerneskade, Engtoften 5C, 8260 Viby J.

Dagen er både for ansatte i Specialområde Hjerneskade og for eksterne deltagere.

Læs mere på Plan2Learn: Temadag om hjernen og nedsat indsigt