Temadag om hjernen og mentalisering.

Mentalisering handler om at forstå følelser, tanker og forestillinger hos sig selv, såvel som hos andre mennesker. At se sig selv udefra og forsøge at se andre indefra. Når vi går i affekt, falder vores evne til at mentalisere, og risikoen for misforståelser og konflikter stiger.

En hjerneskade kan få afgørende betydning for at forstå os selv og andre mennesker og udfordrer dermed evnen til at mentalisere.

Med udgangspunkt i en neuropædagogisk og neuropsykologisk forståelsesramme vil vi blandt andet se på:

  • Hvad er mentalisering, herunder et kig på den kropslige mentalisering?
  • Hvorfor er mentalisering så vigtig for vores evne til at opbygge og bevare gode relationer?
  • Hvad sker der, når vores mentaliseringsevne svigter?
  • Hvordan påvirker en hjerneskade vores evne til at mentalisere?
  • Hvordan kan vi støtte os selv og hinanden, når mentaliseringsevnen svigter?

Oplægsholdere på dagen er de pædagogisk udviklingskonsulenter ergoterapeut Maria Biehl Gustafson og socialpædagog Keld Andersen.

Tid, sted og tilmelding

Temadagen afholdes fredag den 20. september 2019 kl. 8.30-15.00.

Stedet er hos Specialområde Hjerneskade, Engtoften 5C, 8260 Viby J.

Dagen er både for ansatte i Specialområde Hjerneskade og for eksterne deltagere.

Læs mere på Plan2Learn: Temadag om hjernen og mentalisering