Temadag om hjernen og demens.

Demens er fællesbetegnelsen for sygdomme i hjernen, der påvirker borgerens kognitive funktioner og forværres over tid. Borgere med kompleks erhvervet hjerneskade har en øget risiko for at udvikle demens, samtidig med at deres symptomer på demens ofte vil debutere tidligere.

I arbejdet med borgere med kompleks erhvervet hjerneskade kan det være udfordrende at få øje på symptomerne på demens. Demenssygdommen vil ofte blive opdaget sent, hvilket kan gøre det svært at justere den pædagogiske indsats i hverdagen.

Med udgangspunkt i en neuropædagogisk og neuropsykologisk forståelsesramme vil vi på temadagen blandt andet se på:

  • Forskellige former for demens og deres baggrund
  • Hjernens funktioner og processer relateret til mennesker med demens
  • Hvad skal vi særligt være opmærksomme på i arbejdet med borgere med kompleks erhvervet hjerneskade, der også udvikler symptomer på demens?
  • Hvordan kan vi som fagprofessionelle forstå og støtte borgeren og pårørende bedst muligt?

Oplægsholder på dagen er pædagogisk udviklingskonsulent Maria Biehl Gustafson.

Tid, sted og tilmelding

Temadagen afholdes fredag den 6. december 2019 kl. 8.30-15.00.

Stedet er hos Specialområde Hjerneskade, Engtoften 5C, 8260 Viby J.

Dagen er både for ansatte i Specialområde Hjerneskade og for eksterne deltagere.

Læs mere på Plan2Learn: Temadag om hjernen og demens