BBAUM står for "Beroligende Behandling til Adfærdsforstyrrede og Urolige Mennesker". Det er en kropslig metode, der kan lindre adfærdsmæssige og psykiske symptomer - for eksempel urolig og/eller aggressiv adfærd, søvnproblemer, angst og stress.

BBAUM kan med fordel anvendes til andre målgrupper, blandt andet personer med erhvervet hjerneskade.

Metoden består af en kropslig intervention, hvor omsorgsgiveren tilbyder berøringer i form af faste tryk og blid massage forskellige steder på kroppen. Der arbejdes med midtlinje, centrum, vejrtrækning og kropsgrænser. Dette giver en beroligende og samlende effekt og kan være med til at styrke personens egenkontrol, trivsel og relationelle kompetencer.

Den kropslige tilgang understøttes af omsorgsgiverens evne til at observere, analysere og intervenere ud fra borgerens reelle behov. Der er derfor fokus på omsorgsgiverens egne personlige tolkninger, behov eller følelser som kan blokere for en korrekt behandling.

Tid, sted og tilmelding

Temadagen afholdes torsdag den 11. juni 2020 kl. 8.30-15.00.

Stedet er hos Specialområde Hjerneskade, Engtoften 5C, 8260 Viby J. 

Dagen er både for ansatte i Specialområde Hjerneskade og for eksterne deltagere. 

Læs mere om dagen samt tilmelding på Plan2Learn: Temadag om BBAUM