Nyheder til pårørende

Nedenstående oversigt opdateres jævnligt med nyt om status på corona/COVID-19 i Specialområde Hjerneskade. Nyhederne vil indeholde generelt nyt, og altså ikke borgerspecifikke nyheder.

Hvis du har brug for at tale med afdelingen om netop din pårørende, vil vi bede dig om at kontakte afdelingen direkte.

Oversigt

(Sidste nyt står øverst)