""

Rehabilitering er et tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade med fysisk og kognitiv funktionsnedsættelse.

Rehabiliteringstilbuddet tilbyder specialiseret rehabilitering til borgere med komplekse problemstillinger i forlængelse af indsatsen i hospitalsregi.

Rehabiliteringsindsatsen tager udgangspunkt i:

  • borgerens handleplan jf § 141
    (udarbejdes af hjemkommunen)
  • borgerens aktuelle livs kompetencer
  • borgerens tidligere livserfaring, værdier og forudsætninger

Rehabiliteringen udgør en specialiseret og koordineret tværfaglig indsats med afsæt i neurofaglig viden. Tilbuddet er et helhedsorienteret forløb, hvor indsatsen skal understøtte borgeren til tilbagevenden til et aktivt og meningsfuldt liv.

Borgeren indskrives på Rehabiliteringen efter servicelovens § 107, midlertidigt tilbud.

Afdelinger med rehabilitering


Tagdækkervej i Hammel