Specialområde Hjerneskade er Region Midtjyllands tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade og/eller fysiske funktionsnedsættelser.
 
I Specialområde Hjerneskade er ledelse og samarbejde baseret på værdier. Det er en tilgang vi deler i Region Midtjylland og filosofien er, at vi gennem god ledelse, velkvalificerede medarbejdere, nytænkning og velfungerende samarbejder kan fremme borgernes mulighed for at leve et godt og selvstændigt liv.

I Specialområde Hjerneskade arbejder vi ud fra Psykiatri og Socials vision for ét samlet socialområde, der lyder: 

  • Nødvendig viden
  • Målrettet indsats
  • Bedre liv
  • Til flere

 

Målbillede 2018-2019

Specialområde Hjerneskades målbillede indeholder blandt andet beskrivelser af:

Årsplan 2018 er udmøntet i en række handlinger, der er nærmere beskrevet i strategiplanen

   Målbillede 2018-2019

 

Årsplan 2019 - tillæg til Målbilledet

Som et tillæg til Målbillede 2018-2019 har vi udarbejdet en årsplan for 2019.

Årsplan 2019 bygger videre på Årsplan 2018, er netop lavet som et tillæg, da Målbilledet - som ramme for de socialfaglige indsatser - er uændret i forhold til 2018.

Årsplan 2019 vil primo 2019 blive udmøntet i en strategiplan.

  målbillede_forside_2019.png